0

Kennismaken & vacatures

ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!

Nieuwsgierigheid is een motor voor leren en ontwikkelen.
Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke leeromgeving van onze basisscholen krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.

 

De openbare identiteit vertalen we in ikjijwij. Het staat voor samen ontwikkelen, samen bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap, over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open cultuur.

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
  • Opgericht per 19 april 2007

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
  • Opgericht per 19 april 2007

Scholengroep in beweging

Tevreden over school?

‘Een goede sfeer en fijne collega’s. Het is leuk op school en we leren veel’. Dit antwoord geven veel leerkrachten en leerlingen van Veluwezoom, als je hen vraagt wat ze van school vinden.

 

Leerkrachten: ruimte voor eigen ideeën

Vraagteken tevredenheidsmetingElke twee jaar peilen we de tevredenheid. Op de vraag ‘Zou je de school aanbevelen?’ antwoorden de meeste leerkrachten ‘ja’. Vaak wordt als reden genoemd: goede sfeer, gevoel van saamhorigheid en fijne collega’s. Veel leerkrachten zijn ook positief over dat je ‘het beste uit het kind kan halen’. Enkelen hebben zorgen over grote klassen en combinatieklassen, waardoor ze niet elk kind de aandacht kunnen geven die ze willen. Alles is bespreekbaar, vindt het overgrote deel van de  leerkrachten. Met name fulltimers zijn blij met ruimte voor de eigen ontwikkeling en eigen ideeën; ze kunnen voldoende bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Als verbeterpunten klinkt er soms: beter gehoord worden, lokalen en meubilair, en de communicatie.

 

Leerlingen: lessen zijn zeer goed

De kinderen vinden het leuk op school, geven ze aan. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben het onderzoek tijdens de les ingevuld. Ze leren veel: over spelling, rekenen, topo en zaken als plannen en sociale vaardigheden. Enkele kinderen ervaren dit anders, doordat het veel herhaling is. Veel kinderen zijn positief over de leerkrachten. Ze durven met vragen naar hen toe, hebben vertrouwen en vinden de juffen en meesters lief. Ze geven zelfs een score ‘zeer goed’ aan de lessen en de uitleg. Andere pluspunten die ze noemen: buitenspelen, buiten lessen, gym en nog veel meer, van werken op de laptop, onderling samenwerken tot helemaal jezelf mogen zijn.

 

Ouders: goede aansluiting op het niveau van de kinderen

En de ouders? Hoe waarderen zij ons onderwijs? Argumenten om de school aan te bevelen zijn ‘fijne school’, ‘veel aandacht’, ‘fijne leerkrachten en communicatie’. Sommige ouders hebben moeite met dat docenten vaak wisselen en dat de sfeer niet altijd prettig is. (Werk aan de winkel, dus). Zeer positief zijn de ouders over de aandacht die kinderen krijgen en de aansluiting op het niveau van de leerlingen. De kwaliteit van de leraren ervaren de ouders als goed.

 

Corona: kopje thee bij het werk

En dan over de gevolgen van corona. Voor ouders was de eerste lockdown nog even onwennig, maar in de tweede was het goed geregeld. In de groep leerkrachten vindt het merendeel dat de school goed is omgegaan met lesgeven binnen de gestelde corona-maatregelen. Er is veel geleerd in korte tijd, het werken in teams is snel eigen gemaakt. Sommige kinderen hebben wat extra aandacht nodig om de gevolgen van corona weg te werken. Maar het is niet zo dat over de gehele linie leerlingen kampen met achterstanden. En de kinderen? Dat is grappig: zij zien elementen van het thuisonderwijs graag terug op school: ze willen meer hun eigen tijd indelen, kopje thee bij het werk, muziek aan, lange of juist kortere pauzes en het gebruik van Kahoot in de les. 

 

Over het onderzoek

Elke twee jaar houdt Scholengroep Veluwezoom deze tevredenheidsmeting. Nu was het een jaar uitgesteld vanwege corona. Zoals gezegd: alle leerlingen van groep 5 t/m 8 deden mee. Ook is het onderzoek ingevuld door 611 ouders en 105 leerkrachten. De gebruikte methode is de Net Promoter Score (NPS).

10 oktoberLees verder
Terugblik op 2020

Het Jaarbeeld 2020 is verschenen. Het geeft een impressie van ontwikkelingen en resultaten uit het afgelopen jaar. 

 

Zie de bijlagen hieronder om het Jaarbeeld te downloaden en om het volledige jaarverslag in te zien.

Jaarbeeld 2020

Positief rapport van de inspectie

De onderwijsinspectie heeft een standaard controle gedaan en is heel tevreden over Scholengroep Veluwezoom. Het bestuur zorgt goed voor de onderwijskwaliteit. Geld is er in goede handen. Alle scholen werken goed samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Het bestuur weet precies welke punten nog beter kunnen. Dit zijn de positieve uitkomsten van het inspectieonderzoek eerder dit jaar.

 

Het vierjaarlijks onderzoek is gedaan bij het bestuur en enkele scholen. Het bestuur heeft de inspecteur informatie gegeven over de kwaliteit van het onderwijs. Daarna heeft de inspecteur enkele scholen bezocht: klopt dat beeld? En in hoeverre ziet de inspecteur op de scholen wat de bedoeling is van de bestuurder?

 

SAMENVATTING VAN RESULTATENCreaza 1623

Lees het volledige inspectierapport in de bijlage.

 

Wat gaat goed?

Scholengroep Veluwezoom onderscheidt zich door een sterke professionele cultuur. Het beleidsthema ikjijwij, waarin samenwerken centraal staat, is tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen, voor alle geledingen vanzelfsprekend en zichtbaar op velerlei wijze. Gesprekken over de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs vinden plaats met betrokkenen in en buiten de scholengroep. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vervullen hun rol zoals bedoeld en houden het bestuur scherp.

 

De aansturing en kwaliteitszorg zijn op een heldere manier georganiseerd. Het bestuur heeft daarmee zicht op de resultaten die de scholen bereiken en onderneemt gepaste acties waar de kwaliteit onder druk staat.

 

Wat ook goed gaat is dat het bestuur verstandig omgaat met het geld dat het van de overheid krijgt. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft om het personeel te betalen en goed onderwijs te kunnen geven. Het bestuur houdt zich aan de wettelijke eisen bij het besteden van het geld dat het van de rijksoverheid krijgt.

 

Wat kan beter?

Het bestuur heeft zelf punten voor ogen die beter kunnen en de inspectie sluit zich daarbij aan. Zo is de inspectie het eens met het bestuur dat het tweede beleidsthema, stimuleren van nieuwsgierigheid, nog in ontwikkeling is. Het draagvlak is groot, de inspectie ziet initiatieven en tegelijkertijd zoeken de scholen naar vormen die bij hun leerlingen passen. Het bestuur wil ook graag dat de scholen in de halfjaarlijkse zelfevaluatie aandacht besteden aan de resultaten die ze bereiken op hun eigen speerpunten. De inspectie ziet wel dat scholen vertellen wat ze doen of willen gaan doen, maar nog niet in hoeverre dat lukt en wat ze ermee bereiken. Dat is iets om verder te ontwikkelen. Ook aan het bestuur wil de inspectie verantwoording als aandachtspunt meegeven. Zo besteedt het bestuur extra geld aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar hoe weet het bestuur of de investering heeft opgeleverd wat ermee bedoeld is? Hierover kan het bestuur ook meer schrijven in het bestuurlijk jaarverslag. In de verantwoording door de scholen is nog een slag te slaan. Vertellen wat je doet, waarom en wat je ermee bereikt past bij een professionele houding.

 

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen die beter moeten. Het bestuur voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Reactie van het bestuur

“We kijken terug op een inspirerend bezoek van de inspectie. Met een geïnteresseerde, nieuwsgierige en kritische blik is onderzoek gedaan naar onze manier van werken. We zijn blij met de bevestiging waar wij als organisatie staan. Een netwerkorganisatie van goed niveau waar wij met plezier en energie samenwerken aan onderwijsontwikkeling met een focus op hoge leeropbrengsten. Het specifieke compliment voor de professionele cultuur geeft veel erkenning", aldus Hannelore Bruggeman, voorzitter college van bestuur.

 

Het is goed en stimulerend vanuit de externe, kritische blik van de inspectie, de onderschrijving te krijgen van de volgende ontwikkelstappen die we zetten. Met veel plezier integreren we de nieuwsgierigheid verder in ons onderwijs om dat het leer-energie geeft, er een dieper leren ontstaat en we dus ook hogere leeropbrengsten gaan realiseren. Een ander groot item is het verder uitbouwen van de verantwoording en dialoog met onze stakeholders.

 

quote hannelore

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren