Kennismaken & vacatures

Diverse onderwerpen

Bekijk hier onze reglementen en beknopte informatie over uiteenlopende onderwerpen.

 

Contactgegevens scholen

Kijk hier voor de contactgegevens van onze scholen.

 

Financiën en beleid (archief)

Bekijk onze Begroting 2024 en Jaaragenda 2024

Bekijk onze Begroting 2023 en Jaaragenda 2023, Jaarrekening 2023 en Jaarbeeld 2023

Bekijk onze Begroting 2022, Jaaragenda 2022, Jaarrekening 2022 en Jaarbeeld 2022

Bekijk onze Begroting 2021, Jaaragenda 2021, Jaarrekening 2021 en Jaarbeeld 2021

Bekijk onze Begroting 2020, Jaaragenda 2020, Jaarrekening 2020 en Jaarbeeld 2020

 

Handelingsgericht werken

Dit is een systematische manier van werken waarbij je zorgvuldig het onderwijsaanbod afstemt op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Je onderzoekt: Wat vraagt het kind van ons? Lees meer.

 

Inkoop

Het inkoopbeleid van Scholengroep Veluwezoom.

 

Klachtenregeling

Wij staan open voor signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van ons onderwijs en de gang van zaken in onze scholen. Klachtenregeling

 

Klokkenluidersregeling

Bekijk hier de Klokkenluidersregeling.

 

Koersplan (archief)

Bekijk het vorige Koersplan 2019-2023 en Boekje samenvatting koersplan 2019-2023.

 

Medezeggenschap

Lees wat medezeggenschap inhoudt. Bekijk de reglementen en het statuut van de medezeggenschap.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bekijk hier de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het afwegingskader bij meldcode kindermishandeling.

 

Privacy

De stichting en de scholen van Scholengroep Veluwezoom hebben de privacy wetgeving en regels al goed op orde. Lees meer over het beleid op onze privacypagina. Download er de verklaring en het reglement. Bekijk de film- en videotips voor ouders.

 

Protocol Schorsing en Verwijdering

Bekijk hier het Protocol Schorsing en Verwijdering.

 

Qualiant (administratiekantoor)

Voor medewerkers: inloggen? Zie de button onderaan de pagina.

 

Referentieniveaus

In 2008 zijn in opdracht van het ministerie referentieniveaus voor taal en rekenen geformuleerd. Deze referentieniveaus geven aan wat leerlingen van ongeveer 12, 16 en 18 jaar moeten kennen, kunnen en begrijpen op het gebied van taal en rekenen. (Officiële uitleg van referentieniveaus)

 

Statuten

Beschrijving van de organisatie 

Stichtingsstatuten

 

Toezicht en bestuur

Toezichtvisie Raad van Toezicht 2024

Rooster van Aftreden leden van de Raad van Toezicht (juni 2024).pdf

Profielschets leden van Raad van Toezicht

Reglement inclusief wervings en selectieprocedure Raad van Toezicht  

Organisatiemodel

 

Vakanties

Bekijk het Vakantierooster 2023-2024 en Vakantierooster 2024-2025.

 

Vertrouwenspersoon

Wilt u onze vertrouwenspersoon spreken? Neem contact op met Human Capital Care:

  • per e-mail: projectbureau.noordoost@humancapitalcare.nl (ma t/m do)
  • via het algemene telefoonnummer van Human Capital Care: 074 75 00 100 (ma t/m vrij). 

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie (LKC). Lees ook de Klachtenregeling van Scholengroep Veluwezoom.

 

Mist u een onderwerp? info apestaart scholengroepveluwezoom punt nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren